TSP Paulina Soroczak

Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego

Skontaktuj się ze mną
+48 513-487-891

Oferta

Specjalizacje

Specjalizuję się w tłumaczeniach prawnych i prawniczych, ekonomicznych i finansowych.

Wykonuję tłumaczenia pisemne z zakresu:

 • teksty z dziedziny prawa cywilnego, prawa karnego, prawa UE
 • pisma sądowe, wezwania, wyroki, postanowienia, odwołania
 • dokumenty tożsamości, akty urzędu stanu cywilnego, akty notarialne
 • dokumentacja podatkowa, zaświadczenia z urzędu skarbowego, zeznania podatkowe
 • dokumenty korporacyjne, umowy spółek, statuty, polityki, regulaminy
 • sprawozdania finansowe, audyty
 • dokumenty wymagane przez UE, zaświadczenia, certyfikaty zgodności
 • oraz wiele innych

Szczególną formą tłumaczeń pisemnych są tłumaczenia poświadczone, zwane potocznie przysięgłymi. Tłumaczenia takie są poświadczane przez tłumacza przysięgłego, tzn. tłumacza, który posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego w danym języku nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Istotnym elementem tłumaczenia poświadczonego jest także formuła poświadczająca, w której tłumacz zawiera wzmiankę o kierunku tłumaczenia, o tym, czy tłumaczenie zostało sporządzone z oryginału czy z kopii dokumentu, dalej zawiera informację, że dana osoba jest wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod określonym numerem, numer tłumaczenia w repertorium, datę i miejsce sporządzenia tłumaczenia oraz fakt przystawienia pieczęci tłumacza przysięgłego. Pod formułą poświadczającą tłumacz przystawia pieczęć i składa swój podpis. Pieczęć tłumacza przysięgłego zawiera jego imię i nazwisko, język, którego dotyczą uprawnienia, oraz numer w rejestrze tłumaczy przysięgłych. Rejestr tłumaczy przysięgłych prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, gdzie można sprawdzić uprawnienia tłumacza, a także jego dane kontaktowe, znajduje się pod tym linkiem:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/

Tłumaczenia poświadczone to dokumenty formalne mające moc prawną tłumaczonego dokumentu. To znaczy, że tłumaczenie ma takie same skutki prawne, jak oryginalny dokument. Z tego względu forma ta jest wymagana w przypadku wszelkiego rodzaju dokumentów i pism urzędowych, dokumentów korporacyjnych itp.

Świadczę także usługi tłumaczeń ustnych. Obsługuję m.in.:

 • spotkania biznesowe
 • akty notarialne
 • postępowania sądowe
 • konferencje
 • imprezy

Tak jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, w niektórych sytuacjach o wiążącym charakterze prawnym (np. podczas odczytywania aktów notarialnych, zgromadzeniach akcjonariuszy, na rozprawach, przesłuchaniach itp.) wymagana jest obecność tłumaczenia przysięgłego. Tłumacz nie używa wtedy swojej pieczęci, ale ewidencjonuje czynność w repertorium.

Szczegółowe zasady wyceny oraz cennik usług znajdą Państwo w zakładce „Cennik”.

Zasady

Świadczenie usług tłumaczeniowych to w dużej mierze kwestia zaufania. Z tego względu w mojej praktyce zawodowej kieruję się następującymi zasadami:

 • jasne warunki – podaję szczegółowe zasady wyceny, koszt i termin realizacji zlecenia;
 • uczciwość w relacjach z klientami – wszystkie tłumaczenia wykonuję osobiście; nie przyjmuję zleceń, dla których nie jestem w stanie zagwarantować najwyższej jakości wykonania;
 • terminowość – gwarancja terminowej realizacji usług przy zachowaniu najwyższych standardów;
 • gwarancja jakości: przyjmuję wyłącznie teksty w ramach mojej specjalizacji; zapewniam poprawność pod względem ortograficznym, gramatycznym, składniowym, stylistycznym i merytorycznym;
 • poufność – wszystkie dostarczone mi dokumenty traktuję jako poufne; na życzenie podpisuję odrębną umowę o zachowaniu poufności;
 • dbam o ciągły rozwój i podnoszenie standardów, regularnie czytając publikacje branżowe i uczestnicząc w kursach tematycznych.